Tìm hiểu Visa 132 – Định cư Úc diện doanh nhân tài năng

Visa 132 định cư Úc diện doanh nhân tài năng là thị thực đặc biệt dành cho các doanh nhân có năng lực cao, là chủ sở hữu hoặc có cổ phần trong một doanh nghiệp đi thẳng vào thường trú.

Đối tượng doanh nhân này sở hữu giá trị tài sản ròng cao, độ tuổi dưới 55 và có nền tảng thương mại nổi bật. Họ phải có dự định định cư tại một tiểu bang của Úc và cam kết kinh doanh thực sự, đồng thời sẽ tham gia điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có để mang lại lợi ích kinh tế “đặc biệt” cho tiểu bang.

Tìm hiểu Visa 132 - Định cư Úc diện doanh nhân tài năng.

Visa 132 có 2 diện:

 1. Diện Lịch sử kinh doanh hiệu quả: dành cho các chủ doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao muốn làm kinh doanh tại Úc
 2. Diện Doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm: dành cho những người đã tìm kiếm được sự tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm từ một thành viên thuộc Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm của Úc (AVCAL).

Các yếu tố được tính đến khi đánh giá các lợi ích kinh tế “đặc biệt” của doanh nghiệp bao gồm:

 • Giới thiệu công nghệ mới/công nghệ cải tiến.
 • Tạo việc làm.
 • Mở rộng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giá trị gia tăng.
 • Giới thiệu các kỹ năng mới.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh.
 • Thay thế nhập khẩu.
 • Ngành công nghiệp cụ thể có liên quan.
 • Vị trí địa lý của doanh nghiệp.

A. ĐIỀU KIỆN ĐỂ XIN VISA 132

Quý vị có thể được cấp thị thực này nếu:

 • Được chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ bảo trợ.
 • Được mời nộp thị thực này.
 • Bản thân và các thành viên trong gia đình phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân.
 • Phải đáp ứng các yêu cầu cần thiết theo hồ sơ.

Yêu cầu về sức khỏe:

Quý vị phải đáp ứng một số yêu cầu về sức khỏe nhất định. Các kết quả y tế thường có giá trị trong thời gian 12 tháng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho tất cả các thành viên phụ thuộc trong gia đình bao gồm trong hồ sơ của quý vị, cho dù họ có đi định cư với quý vị hay không.

Yêu cầu về nhân thân:

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về lý lịch nhân thân. Quý vị phải chuẩn bị cung cấp giấy lý lịch tư pháp của mỗi quốc gia mà quý vị đã sinh sống trong vòng 12 tháng trở trên trong 10 năm qua, tính từ khi quý vị bước sang tuổi 16. Quý vị không nên chuẩn bị những giấy tờ này cho đến khi chúng tôi yêu cầu quý vị. Yêu cầu này áp dụng cho tất cả các thành viên phụ thuộc trong gia đình có tên trong hồ sơ, cho dù họ có đi định cư Úc với quý vị hay không.

Yêu cầu về các khoản nợ chính phủ Úc:

Quý vị phải chứng minh không có bất cứ khoản nợ đọng nào với chính phủ Úc hoặc đã sắp xếp hoàn trả hết các khoản nợ này cho Chính phủ Úc trước khi quý vị có thể được cấp thị thực này.

Yêu cầu về lịch sử kinh doanh:

1. Đối với diện Lịch sử kinh doanh hiệu quả

Quý vị, vợ/chồng hoặc quý vị và vợ/chồng kết hợp phải có tất cả những điều sau đây:

 • Tối thiểu 2 năm trong 4 năm tài chính sở hữu tài sản ròng doanh nghiệp ở mức 51% nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD, hoặc 30% nếu doanh thu hàng năm trên 400.000 AUD, hoặc 10% nếu doanh nghiệp đã niêm yết chứng khoán.
 • Có sự nghiệp kinh doanh thành công: Tổng doanh thu hàng năm ít nhất 3.000.0000 AUD của một hoặc nhiều doanh nghiệp chính, tính cho thời gian ít nhất 2 trong 4 năm tài chính ngay trước khi quý vị được mời nộp hồ sơ.
 • Tài sản cá nhân và kinh doanh ròng có giá trị ít nhất 1.500.000 AUD, tài sản này phải được tích lũy hợp pháp và có thể chuyển đến Úc trong vòng 2 năm sau khi được cấp thị thực.
 • Không tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
 • Thực sự mong muốn sử hữu và duy trì vai trò quản lý trong doanh nghiệp tại Úc.

Quý vị phải dưới 55 tuổi, mặc dù chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ có thể miễn quy định này nếu hoạt động kinh doanh quý vị đề xuất sẽ mang lại các lợi ích kinh tế đặc biệt cho khu vực nơi quý vị kinh doanh.

2. Đối với diện Doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm

Quý vị phải nhận được ít nhất 1.000.000 AUD vốn đầu tư từ một quỹ đầu tư mạo hiểm Úc. Vốn đầu tư phải dành cho công ty khởi nghiệp, một sản phẩm mới đang được thương mại hóa hoặc phát triển một ý tưởng kinh doanh có giá trị cao.

Quỹ đầu tư mạo hiểm này phải là thành viên của Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited (AVCAL). Quý vị phải có hợp đồng gọi vốn với quỹ đầu tư.

B. SAU KHI NHẬN VISA 132

1. Đối với diện Lịch sử kinh doanh hiệu quả

Sau khi đến Úc, quý vị phải thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện mới tại Úc hoặc tham gia vào một doanh nghiệp đủ điều kiện đang hoạt động tại Úc.

Tại doanh nghiệp, quý vị phải nắm phần lớn quyền sở hữu, liên tục duy trì việc tham gia trực tiếp vào hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp, ra quyết định đủ sức ảnh hưởng đến định hướng và kết quả kinh doanh, qua đó giúp ích cho kinh tế Úc.

2. Đối với diện Doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu của quỹ đầu tư theo như hợp đồng gọi vốn, thực sự có cam kết và ý định nắm giữ quyền sở hữu và tham gia hoạt động của doanh nghiệp được đầu tư.


* Quý vị quan tâm tìm hiểu các chương trình định cư Úc vui lòng dành chút thời gian cung cấp thông tin cho Đất Vàng Châu Úc qua form dưới đây để tư vấn viên tiện liên hệ tư vấn.