Các công dụng trực quan hệ thống súng phun sơn tĩnh điện tự động

Day Chuyen Son Tinh Dien Hq

Súng phun sơn tĩnh điện tự động định vị vị trí súng, kích điện hoạt khởi động. Quanh đó ra, súng phun sơn tĩnh điên được thiết lập cải thiện hoàn thành chất lượng và giảm lượng bột bị lãng phí trong hệ thống thu hồi sơn tĩnh điện.

Phát hiện lỗ hổng tác phẩm của Súng phun sơn tĩnh điện tự động

Sự hiện diện của mỗi vật thể được phát hiện ở lối vào vật thể và được súng thay đổi sở hữu sự trợ giúp của 1 bộ mã hóa gắn trên vật dụng.

Súng phun sơn tĩnh điện tự động bộ kích hoạt: đầu ra bột được bật lên lúc đối tượng ở phía trước súng.

Và súng tắt tự dưng với vật gì ở phía trước của súng phun sơn tĩnh điện.

Phát hiện chiều cao sảm phẩm: súng có chip được mã hóa và phát hiện được chiều cao của mỗi vật thể được phát hiện ở lối vào. Điều chỉnh đột qu: đột qu gun của súng được tự động điều chỉnh tùy theo chiều cao đối tượng. dây chuyền sơn tĩnh điện chỉ có bố trí súng nằm ngang.

Chiều cao / chiều rộng của tuyệt tác dc phát hiện:

Sự hiện diện, chiều cao và chiều rộng của mỗi sản phẩm được phát hiện ở lối vào gian hàng và thay đổi sở hữu sự trợ giúp của một bộ mã hóa gắn trên băng tải

Súng kích hoạt (2) đầu ra bột sơn tĩnh điện được bật lên lúc sản phẩm ở phía trước súng và tắt tự nhiên có tuyệt tác là ở phía trước của súng sơn tĩnh điện

Điều chỉnh đột qu ((3) đột qu gun của súng sơn tĩnh điện được tự động điều chỉnh tùy thuộc vào chiều cao tác phẩm (chỉ với sự cá tính súng ngang)

Vị trí súng (4) khoảng bí quyết đối tượng được tự động điều chỉnh tùy thuộc vào chiều rộng của sản phẩm

 

Súng phun sơn tĩnh điện có thể thưởng thức từng phần

Sũng nhân biết được sự hiện diện và loại vật thể được xác định tại lối vào (hoặc bằng các tấm mã hóa hoặc bằng 3rd Party PLC). Súng sơn được làm mới có sự trợ giúp của một bộ mã hoá được lắp trên băng tải Súng. Đầu ra bột được bật lên lúc đối tượng ở phía trước của súng và không chuyển động

trùng hợp có vật gì ở phía trước súng. Thiết lập súng (5): những thông số ứng dụng bột sơn tĩnh điện (bột ra, tĩnh điện, vv) tự động điều chỉnh cho từng dòng tuyệt tác sơn (chỉ có trường phái súng ngang)

Giảm quá tải của Súng phun sơn tĩnh điện tự động:

Hệ thống phát hiện phần gạch bảo đảm rằng súng chỉ phun trên vật thể bắt buộc sơn. Súng sơn tĩnh điện sẽ bị tắt trùng hợp mang đối tượng trước mặt nó.

Súng sơn tĩnh điện luôn được điều chỉnh để súng dành toàn bộ time của nó ở phía trước của vật. Vượt quá mức sẽ bị tháo dỡ giảm lượng bột phế thải trong hệ thống phục hồi sơn tĩnh điện. Súng phun sơn tĩnh điễn tự động khiến cho giảm mức độ suy giảm bột trong hệ thống thu hồi. Tạo cho giá dây chuyền sơn tĩnh điện phải chăng hơn.

hệ thống tự động của súng sơn phát hiện phần giảm bốc hơi bột tới tối thiểu. Giảm phế thải bột trong hệ thống phục hồi. Hệ sống sơn tĩnh điện cài đặt ứng dụng bột sơn tĩnh điện với thể được tối ưu hóa dựa trên các tuyệt tác

Sửn dụng súng phun sơn tĩnh điện tự động sẽ xuất sắc độ mỏng cho màng sơn điều khiển. Đồng thời sẽ làm cho giảm quá phổ biến độ dầy của bề mặt sơn trên tuyệt tác. Đem lại tính ổn định, cải thiện chất lượng phủ sơn tĩnh điện. Hệ thống sơn tĩnh điện tự động phát hiện phần gạch khiến giảm tối thiểu sự bốc khá sơn bột.

Giảm tình trạng xuống cấp của bột trong hệ thống thu hồi sơn tĩnh điện.

Hệ thống mang thể lý tưởng hóa khả năng đột qu Gun của súng sơn. Vị trí và cài đặt ứng dụng dựa trên từng đối tượng để tạo lớp áo chất lượng lớp phủ sang trọng nhất cho từng dòng sản phẩm sơn.

Hệ thống sơn tĩnh điện tự động đi lại hoàn toàn, không yêu cầu can thiệp thủ công của con người.