Kế toán tổng hợp cần làm những công việc gì?

Hoạt động kế toán mang lại cho doanh nghiệp báo cáo tài chính về hiệu quả kinh doanh, nhận định các lỗ hổng đang ảnh hưởng đến sự phát triển. Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cần có công cụ đắc lực để thao tác ghi nhận thông tin, tổng hợp, phân tích số liệu chuẩn xác. Phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay được sử dụng mang lại hiệu suất làm việc tốt hơn cho kế toán tổng hợp.

Tuy nhiên, yếu tố con người vẫn rất quan trọng, sử dụng phần mềm để tính toán các vấn đề tài chính doanh nghiệp hiệu quả. Cùng tìm hiểu công việc và hoạt động mà kế toán tổng hợp cần thực hiện là gì qua chia sẻ dưới đây.

Tìm hiểu về công việc của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp được nhắc đến nhiều là nghiệp vụ quan trọng của doanh nghiệp. Yêu cầu người làm kế toán tổng hợp cần ghi chép, thu thập thông tin, số liệu về nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp. Người chịu trách nhiệm về số liệu tổng hợp của doanh nghiệp trên sổ kế toán.

Vai trò của kế toán tổng hợp với doanh nghiệp là rất lớn, giúp giám đốc/ ban lãnh đạo theo dõi được quá trình hoạt động, sản xuất và kinh doanh trong thời gian nhất định, có đi theo định hướng chiến lược hay không. Đầu việc chi tiết mà kế toán tổng hợp cần thực hiện bao gồm:

  • Hướng dẫn kế toán khác về các nghiệp vụ phát sinh, kiểm tra và định khoản các vấn đề phát sinh mới.
  • Thu thập thông tin và đối chiếu sự chênh lệch giữa các đơn vị nội bộ, cân đối giữa chi tiết và tổng hợp.
  • Thu thập các chứng từ, hóa đơn phát sinh của doanh nghiệp. Kiểm tra đối chiếu tính hợp lệ của các hóa đơn chứng từ để ghi vào sổ kế toán.
  • Hạch toán tài chính các vấn đề liên quan đến công nợ, chi phí, khấu hao…
  • Theo dõi công nợ, tình hình vốn của doanh nghiệp, đề xuất xử lý các vấn đề nợ xấu khó đòi.
  • Theo dõi và tính toán giá thành sản phẩm hàng hóa, nguyên liệu, chi phí nhân công… lập bảo tính toán đưa ra giải pháp để cải thiện hiệu suất sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.
  • Giám sát và theo dõi hàng tồn kho, nguyên liệu so sánh số liệu với kế toán kho.
  • Tổng hợp và báo cáo tài chính với ban lãnh đạo, giám đốc công ty. Đồng thời lưu trữ sổ sách kế toán công ty theo quy định. 

Phần mềm kế toán tổng hợp hữu ích cho doanh nghiệp

Có thể thấy, kế toán tổng hợp khá phức tạp, với nhiều nghiệp vụ cần thực hiện. Quy mô doanh nghiệp lớn thì các vấn đề số liệu, công nợ, giá thành hàng hóa, tồn kho sẽ lớn… Sử dụng phần mềm kế toán tổng hợp sẽ hữu ích cho chuyên viên trong việc theo dõi, rà soát và tổng hợp các thông tin nhanh chóng hiệu quả.

Phần mềm hỗ trợ phân việc theo nghiệp vụ của kế toán tổng hợp, để dễ dàng quản lý. Thông tin ghi chép, truy xuất và so sánh nhanh chóng hiệu quả. Phần mềm tích hợp công cụ tính toán tự động, chỉ cần nhập số liệu sẽ cho kết quả trong thời gian ngắn. 

Ứng dụng phần mềm kế toán sẽ giảm thiểu tối đa sai sót về số liệu, ghi chép thông tin sai lệch… hỗ trợ tìm lỗi và sửa chữa tận gốc.

Kế toán tổng hợp gồm nhiều hoạt động để tính toán thu – chi, các số liệu tổng hợp của doanh nghiệp, đưa ra báo cáo tổng thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do vậy, người làm kế toán tổng hợp cần chuyên môn và được đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp để thao tác tổng hợp các dữ liệu chính xác, đầy đủ.

Ứng dụng phần mềm giúp ghi nhận và tổng hợp thông tin kế toán nhanh chóng, chính xác hơn. Phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/ sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp đang tìm kiếm công cụ để hạch toán tài chính hiệu quả.